vesti

Danas je Dan poreske slobode Srbije

Od danas, 28.maja, prestali smo da radimo za državu i počeli smo da radimo za sebe i naše porodice. Do današnjeg dana radili smo da bismo pl...
IZDVAJAMO

Završetak Akademije liberalne politike 9

Ove nedelje i zvanično smo završili nastavu i ostale programske aktivnosti na našem najznačajnijem obrazovnom programu Akademiji liberalne p...

Od danas, 28.maja, prestali smo da radimo za državu i počeli smo da radimo za sebe i naše porodice. Do današnjeg dana radili smo da bismo platili porez na dohodak, socijalne doprinose za obavezno penziono i zdravstveno osiguranje, PDV i akcize pri kupovini proizvoda, porez na imovinu za kuće i stanove u kojima živimo, kao i razne druge manje poreze, takse i naknade.

Kako se računa Dan poreske slobode Srbije?

Dan poreske slobode računa se u odnosu na nivo javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu (BDP). Ova vrednost pomnoži se sa brojem dana u kalendarskoj godini i po potrebi zaokruži na najbliži dan.

U Srbiji ovaj datum pada krajem maja ili početkom juna. Najranije je obeležavan 2005. kada je bio 25. maja, a najkasnije 2012. kada je padao na 14. jun.

Dakle, tek od danas 28. maja, pa do kraja godine prestajemo da radimo za razne državne agencije i servise, i možemo da se posvetimo našim ličnim, profesionalnim i životnim ciljevima naše porodice: da štedimo za penziju, da otplaćujemo kredit za stan u kome živimo i da kupujemo osnovne životne potrepštine, robe i usluge.

Platforma Moj porez – kako do ličnog dan poreske slobode?

Putem platforme Moj porez svako zainteresovan može na lak i brz način da izračuna svoj lični dan poreske slobode. Odgovarajući na samo nekoliko pitanja o svojim primanjima kao i o svojim potrošačkim navikama svako može da dođe do toga kako izgleda finansiranje nekih od najvažnijih javnih usluga koje sprovodi država.

Platforma Moj porez prikazuje i koje sve vrste poreza postoje u Srbiji kao i to kako država troši naš novac, odnosno koje su najvažnije kategorije rashoda.

Platforma Moj porez razvijena je od strane Libeka u saradnji sa Litvanskim institutom za slobodno tržište LFMI, Udruženjem građana Zašto ne i Centra za politike i upravljanje iz BiH, a uz podršku Center for International Private Enterprise iz SAD-a. Originalni koncept ovakvog Poreskog kalkulatora razvijen je od strane Litvanskog instituta za slobodno tržište.

Kada se slavi Dan poreske slobode u zemljama u regionu?

Razlike u poreskom sistemu i nivou javne potrošnje dovode do toga da svaka zemlja ima svoj posebni nacionalni Dan poreske slobode. Dok se u nekim zemljama u regionu ovaj datum obeležava u junu - Bosna i Hercegovina (1. jun), Crna Gora (16. jun) i Hrvatska (20. jun), u nekim se isto obeležava u maju -Rumunija (3. maj) i Bugarska (15. maj) dok Dan poreske slobode najranije stiže tokom aprila u Albaniju (17. aprila) kao i Makedoniju (29. april).

Dok Hrvati za svoju državu rade gotovo mesec dana duže od nas, Bugari rade dve nedelje, a Rumuni i Makedonci skoro mesec dana kraće. Albanci za svoju državu rade manje od 4 meseca.

Šta dobijamo od države za poreze koje joj plaćamo?

Imajući u vidu koliko poreza plaćamo na godišnjem nivou, očekivali bismo da država kao naš servis koji mi plaćamo da radi u našem interesu to radi pružajući usluge višeg kvaliteta.

U najvećem broju slučajeva ovo je nažalost daleko od istine: nivo korupcije u javnim nabavkama je visok, pa država rasipa resurse kupujući nepotrebne stvari, političari se prema državnoj imovini ponašaju nedomaćinski, a državna administracija služi za zapošljavanje lojalnih, a ne sposobnih kadrova i članova klijentelističke mreže.

Danas je vreme kada nam država ispostavlja račun i vidimo koliko plaćamo, a šta dobijamo za taj novac.

Srećan vam Dan poreske slobode Srbije!