vesti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - vraćanje ustavne garancije

Libertarijanski klub Libek podržava inicijativu Partnera Srbije i Share Fondacije, koja se tiče zakonitosti obrade podataka o ličnosti u Pre...
IZDVAJAMO

Otvoren konkurs za Uvod u studije totalitarizma 4

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da smo otvorili konkurs za upis četvrte generacije polaznika našeg obrazovnog programa Uvod u s...

Libertarijanski klub Libek podržava inicijativu Partnera Srbije i Share Fondacije, koja se tiče zakonitosti obrade podataka o ličnosti u Predlogu zakona o zaštiti podataka o ličnost.

Partneri Srbija i Share Fondacija su pripremili predlog teksta amandmana na član 40. Predloga Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naime, postojeći Predlog Zakona koji je usvojila Vlada, u ovom članu predviđa mogućnost da rukovaoci podacima ograniče prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti građanima bez posebnog zakonskog osnova. Takvo rešenje je u suprotnosti sa članom 42. Ustava Republike Srbije koji predviđa da se prikupljanje, držanje obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom, ali i stavom Ustavnog suda, mišljenima i praksom Poverenika.

Usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, po uzoru na Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti, treba da obezbedi građanima niz novih prava, a ne da ukida ona koja su već bila garantovana Zakonom.

Stoga, Libek podržava vraćanje odnosno zadržavanje ustavne garancije prava građana u novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Predlog amandmana na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti možete preuzeti ovde: Predlog amandmana na ZZPL PS i Share.doc.