vesti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - vraćanje ustavne garancije

Libertarijanski klub Libek podržava inicijativu Partnera Srbije i Share Fondacije, koja se tiče zakonitosti obrade podataka o ličnosti u Pre...
IZDVAJAMO

​Novo Libekovo istraživanje: Indeks efikasnosti javnog sektora

Prema najnovijem Indeksu efikasnosti javnog sektora, Srbija je ponovo rangirana kao jedna od zemalja sa najmanje efikasnim javnim sektorom m...

Libertarijanski klub Libek podržava inicijativu Partnera Srbije i Share Fondacije, koja se tiče zakonitosti obrade podataka o ličnosti u Predlogu zakona o zaštiti podataka o ličnost.

Partneri Srbija i Share Fondacija su pripremili predlog teksta amandmana na član 40. Predloga Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naime, postojeći Predlog Zakona koji je usvojila Vlada, u ovom članu predviđa mogućnost da rukovaoci podacima ograniče prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti građanima bez posebnog zakonskog osnova. Takvo rešenje je u suprotnosti sa članom 42. Ustava Republike Srbije koji predviđa da se prikupljanje, držanje obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom, ali i stavom Ustavnog suda, mišljenima i praksom Poverenika.

Usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, po uzoru na Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti, treba da obezbedi građanima niz novih prava, a ne da ukida ona koja su već bila garantovana Zakonom.

Stoga, Libek podržava vraćanje odnosno zadržavanje ustavne garancije prava građana u novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Predlog amandmana na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti možete preuzeti ovde: Predlog amandmana na ZZPL PS i Share.doc.