vesti

Srbija opet loše kotirana prema Indeksu zaštite svojinskih prava u svetu

Novo izdanje Indeksa svojinskih prava i pored malog napretka, pokazuje da je Srbija i dalje na začelju liste zemalja po zaštiti imovinskih p...
IZDVAJAMO

Srbija i strani kapital – novi specijalizovani serijal od juna na našem medijskom portalu Talas.rs

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da ćemo početkom juna na našem medijskom portalu Talas.rs lansirati novi specijalizovani serijal Srbij...

Novo izdanje Indeksa svojinskih prava i pored malog napretka, pokazuje da je Srbija i dalje na začelju liste zemalja po zaštiti imovinskih prava. Srbija je rangirana kao 101. zemlja, sa skorom od 4,61. Bez efikasne zaštite imovinskih prava ne možemo računati na povećanje investiicija, rast ekonomije i plata, te bolji standard života za građane.

IPRI 2018 i Srbija

Vrednosti indeksa ukazuju na to da je u svim oblastima Srbija loše ocenjena (ocenom ispod 5). U odnosu na prošlogodišnji skor (2017: 4,04 rang 110) ove godine Srbija se nalazi na 101. mestu, sa skorom od 4,61.

Ipak, Srbija se, nažalost, nalazi pri kraju liste, na 101. mestu od 125 zemalja, između Albanije (102) i Paragvaja (103). Od zemalja regiona lošije je kotirana samo još Bosna i Hercegovina (107), dok se Crna Gora nalazi na 98. mestu a Hrvatska 73.

Srbija je deo ovog indeksa od 2009. godine, osim 2014. kada nije bila uključena usled nedovoljnog obuhvata podataka. Ukupan skor Srbije od 4,61 je viši i od onog koji je zabeležen 2013. kada je iznosio 4,40 - Srbija je dakle napredovala po pitanju zaštite svojinskih prava. Kao i u drugim izveštajima, koji se bave pitanjima vladavine prava, najlošije ocenjene pozicije su one koje se bave nezavisnošću pravosuđa i nivoom korupcije, dok su loše ocenjene i oblasti koje mere oblast autorskih prava.

Pravna i politička komponenta Srbije pala je za -0,08 na 4,388 sa 3,046 u nezavisnosti sudstva, 4,769 u vladavini prava, 5,367 u političkoj stabilnosti i 4,370 u kontroli korupcije.

Komponenta prava na fizičku imovinu u Srbiji povećana je za 1.647 na 5.848, sa ocenom 3.926 u percepciji zaštite imovinskih prava, 9.291 u registraciji imovine i 4.326 u jednostavnosti pristupa kreditima.

Komponenta prava intelektualne svojine u Srbiji povećana je za 0.139 na 3.598 sa ocenom od 3.897 u oblasti zaštite intelektualne svojine, 3.3 za zaštitu autorskih prava, dok podaci za merenje zaštite patenata nisu bili dostupni.

U prošlogodišnjem izdanju Indeksa uvršten je i tekst Mihaila Gajića iz Libeka u kojem pokušava da odgovori zašto je zaštita svojinskih prava u regionu značajno niža nego što bi se moglo pretpostaviti na osnovu drugih ekonomskih i društvenih parametara. U radu se kao ilustracije nalaze i primer flagarantnog kršenja svojinskih prava usled (ne)postupanja nadležnih državnih organa: incident u Savamali u Srbiji.

Indeks zaštite svojinskih prava (International Property Rights Index) je međunarodni indeks koji od 2007. na godišnjem nivou poredi zaštitu svojinskih prava među zemljama sveta, čiji je izdavač organizacija Property Rights Alliance iz SAD, sa međunarodnom mrežom partnera, od kojih je u Srbiji predstavnik Libertarijanski klub Libek. Sam indeks prate i studije slučaja, koje analiziraju neke od važnih tema za zaštitu imovinskih prava.

Ovaj kompozitni indeks nastaje ukrštanjem sekundarnih podataka do kojih su došle druge međunarodne organizacije; zarad mogućnosti međunarodnog poređenja i striktnosti koriste se samo izvori koji se smatraju veoma pouzdanim (Doing Business i Governance Indicators Svetske banke; Global Competitiveness report Svetskog ekonomskog foruma). Kao jedan od dokaza da IPRI zaista meri nivo zaštite svojinskih prava uzima se visok nivo korelacije sa odeljcima drugih međunarodnih indeksa koji mere zaštitu privatne imovine pomoću drugačije metodologije (Economic Freedom of the World; Index of Economic Freedom). Nivo zaštite svojinskih prava meri se putem 10 indikatora, podeljenih u 3 oblasti:

Pravno i političko okruženje:

1. Nezavisnost sudstva (Global Competitivnss Report, World Economic Forum)

2. Vladavina prava (Worldwide Governance Indicators, World Bank)

3. Politička stabilnost (Worldwide Governance Indicators, World Bank)

4. Nivo korupcije (Worldwide Governance Indicators, World Bank)

Prava nad fizičkom imovinom:

1. Zaštita fizičke imovine ( Global Competitiveness Report, World Economic Forum)

2. Registrovanje imovine ( Doing Business, World Bank)

3. Pristup kreditiranju ( Global Competitiveness Report, World Economic Forum)

Autorska prava:

1. Zaštita autorskih prava ( Global Competitiveness Report, World Economic Forum)

2. Zaštita patenata ( Ginarte - Park Patent Protection)

3. Nivo piraterije ( Comliance Cap, BSA Global)

Software Survey)Konačni skor zemalja određen je kao srednja vrednost ove 3 oblasti, koji su opet određeni kao srednja vrednost dodeljenih indikatora. Najveća konačna ocena je 10 i ona bi podrazumevala potpunu sigurnost svojinskih prava: privatna imovina u takvoj zemlji bila bi zaštićena, a svojinska prava dobro definisana i nepovrediva.

International Property Rights Index je međunarodni indeks koji rangira zemlje prema nivou zaštite svojinskih prava. Srbija se ove godine nalazi na 101. mestu od 125 rangiranih zemalja, sa 4,61 poena. Najlošije ocenjene oblasti su nezavisnost sudstva, zaštita autorskih prava i nivo piraterije.

Ceo izveštaj je dostupan ovde.