vesti

Stavovi studenata o poslovnoj karijeri

Libekovo najnovije istraživanje „Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o poslovnoj karijeri“ prikazuje kako porodično iskustvo, obrazova...
IZDVAJAMO

Libek: Država treba da odustane od najavljenih subvencija za taksi udruženja

Libertarijanski klub – Libek oštro se protivi najavljenim subvencijama za taksi udruženja u Beogradu.

Libekovo najnovije istraživanje „Stavovi studenata Beogradskog Univerziteta o poslovnoj karijeri“ prikazuje kako porodično iskustvo, obrazovanje i opšti stavovi prema ekonomiji utiču na odnos prema budućem zaposlenju.

Anketnim ispitivanjem F2F koje je sprovedeno u periodu od 20. do 30. maja 2018. godine ispitano je 837 studenata na 24 fakulteta.

Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da je 45% studenata zabrinuto da li će naći posao nakon završetka studija, dok je svega 20% ispitanika imalo praksu tokom studiranja.

Što se tiče zaposlenja većina studenata (71%) bi pre radilo u stranoj nego u domaćoj firmi. Velika većina studenata (84%) uviđa da su veće mogućnosti napredovanja u privatnim nego u državnim firmama.

Porodica takođe igra značajnu ulogu u formiranju stavova studenata. 42% ispitanika kaže da je njihova porodica imala finansijskih poteškoća u toku njihovog odrastanja. Od onih studenata koji nisu imali takve poteškoće (njih 68%) radilo bi u privatnom sektoru.

Nažalost, veliki broj studenata nije zadovoljan (68%) kako ih fakultet priprema za njihovo buduće zaposlenje.

Istraživanje pokazuje da 52% studenata koji imaju negativan stav prema kapitalizmu bi radije radilo u privatnoj nego u državnoj firmi.

Koordinator istraživanja bio je Nikola Jović, naučni saradnik Libeka, a samo istraživanje sprovedeno je u sklopu naše Akademije liberalne politike 7.

Istraživanje je dostupno i možete ga preuzeti ovde.