vesti

Stavovi studenata o poslovnoj karijeri

Libekovo najnovije istraživanje „Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o poslovnoj karijeri“ prikazuje kako porodično iskustvo, obrazova...
IZDVAJAMO

​Novo Libekovo istraživanje: Indeks efikasnosti javnog sektora

Prema najnovijem Indeksu efikasnosti javnog sektora, Srbija je ponovo rangirana kao jedna od zemalja sa najmanje efikasnim javnim sektorom m...

Libekovo najnovije istraživanje „Stavovi studenata Beogradskog Univerziteta o poslovnoj karijeri“ prikazuje kako porodično iskustvo, obrazovanje i opšti stavovi prema ekonomiji utiču na odnos prema budućem zaposlenju.

Anketnim ispitivanjem F2F koje je sprovedeno u periodu od 20. do 30. maja 2018. godine ispitano je 837 studenata na 24 fakulteta.

Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da je 45% studenata zabrinuto da li će naći posao nakon završetka studija, dok je svega 20% ispitanika imalo praksu tokom studiranja.

Što se tiče zaposlenja većina studenata (71%) bi pre radilo u stranoj nego u domaćoj firmi. Velika većina studenata (84%) uviđa da su veće mogućnosti napredovanja u privatnim nego u državnim firmama.

Porodica takođe igra značajnu ulogu u formiranju stavova studenata. 42% ispitanika kaže da je njihova porodica imala finansijskih poteškoća u toku njihovog odrastanja. Od onih studenata koji nisu imali takve poteškoće (njih 68%) radilo bi u privatnom sektoru.

Nažalost, veliki broj studenata nije zadovoljan (68%) kako ih fakultet priprema za njihovo buduće zaposlenje.

Istraživanje pokazuje da 52% studenata koji imaju negativan stav prema kapitalizmu bi radije radilo u privatnoj nego u državnoj firmi.

Koordinator istraživanja bio je Nikola Jović, naučni saradnik Libeka, a samo istraživanje sprovedeno je u sklopu naše Akademije liberalne politike 7.

Istraživanje je dostupno i možete ga preuzeti ovde.