vesti

Uvođenje fiskalnih pravila u Ustav Republike Srbije - predlozi i osvrti

U najnovijoj publikaciju Libeka Prilog raspravi o novom Ustavu Republike Srbije - predlozi i osvrti predstavljamo predlog uvođenja fiskalnih...
IZDVAJAMO

​Novo Libekovo istraživanje: Indeks efikasnosti javnog sektora

Prema najnovijem Indeksu efikasnosti javnog sektora, Srbija je ponovo rangirana kao jedna od zemalja sa najmanje efikasnim javnim sektorom m...

U najnovijoj publikaciju Libeka Prilog raspravi o novom Ustavu Republike Srbije - predlozi i osvrti predstavljamo predlog uvođenja fiskalnih pravila u Ustav Republike Srbije. O predloženim rešenjima se razgovara sa političkim partijama, a tokom maja će biti organizovani i otvoreni javni događaj o ovoj temi.

Kao organizacija posvećena izgradnji slobodnog društva odgovornih pojedinaca, Libek smatra da je Srbiji potreban moderan, liberalan ustav, utemeljen u tradiciji vladavine prava, uvažavajući najviše standarde zaštite ljudskih prava i strogo ograničavajući delovanje države.

Konkretni predlozi fiskalnih pravila su:

Pravilo o javnom dugu: Javni dug opšte države ne može iznositi više od 60% BDP-a ostvarenog u prethodnoj godini. Maksimalan iznos javnog duga obračunava Fiskalni savet. U slučaju da je javni dug prestigne nivo od 55% prošlogodišnjeg BDP-a, Vlada je obavezna da Narodnoj Skupštini i Fiskalnom savetu predstavi srednjoročni Plan mera za smanjenje javnog duga. U slučaju da javni dug pređe maksimalni dozvoljeni iznos od 60% prošlogodišnjeg BDP-a, u Narodnoj skupštini automatski se pokreće glasanje o nepoverenju Vladi. Takođe, u slučaju prekoračenja pravila o javnom dugu, Zakon o budžetu ne može predviđati deficit, a u slučaju da predviđa deficit, Fiskalni savet po službenoj dužnosti pokreće proces o preispitivanju ustavnosti Zakona o budžetu pred Ustavnim sudom.

Pravilo o javnoj potrošnji: Ukupan nivo javne potrošnje nivoa opšte države ne može biti viši od 40% BDP-a ostvarenog u prethodnoj godini.

Pravilo o deficitu: Najviši dozvoljeni deficit iznosi 2% BDP-a ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini. Izuzetno, u slučaju negativnih ekonomskih kretanja, kapitalne investicije iznad nivoa od 4% BDP-a ostvarenog u prethodnoj godini ne ulaže u obračun deficita. U slučaju prekoračenja ovog pravila predlažemo isti postupak kao i u ranije pomenutim predlozima.

Pravilo o uvođenju novih poreskih oblika ili povećanju poreskih stopa: Ukoliko bi Vlada želela da poveća prihode centralnog nivoa vlasti putem uvođenja novog poreskog oblika ili povećanja postojećih poreskih stopa, tome mora prethoditi narodni referendum na kome bi se ta odluka prihvatila ili odbacila odlukom većine izašlih birača. Izuzetno, od ove odredbe izuzimaju se poreski oblici ili nivo poreskih stopa koji su obavezni na osnovu članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Osim predloga uvođenja fiskalnih pravila u Ustav Republike Srbije, u publikaciji se bavimo i ostalim suštinskim temama za naše društvo – raspravama oko samog donošenja Ustava u kontekstu evropskih integracija, pitanjima reforme državne uprave i izbornim sistemom. Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo autorima Milanu Antonijeviću, Mihailu Gajiću, Bobanu Stojanoviću i Veranu Stančetiću, čiji se tekstovi nalaze u ovoj publikaciji.

PublikacijuPrilog raspravi o novom Ustavu Republike Srbije - predlozi i osvrti možete preuzeti u digitalnom formatu, a prijatelji Libeka koji podrže naš rad publikaciju mogu dobiti u štampanom izdanju.