vesti

Druga epizoda video serijala POP ZABLUDE - "Subvencije"

Druga epizoda serijala POP ZABLUDE.
IZDVAJAMO

Otvoren konkurs za obrazovni program Uvod u studije totalitarizma

Otvoren konkurs za obrazovni program Uvod u studije totalitarizma

U drugoj epizodi ,,Subvencije" novog video serijala Libeka - POP ZABLUDE, bavimo se zabludama u vezi sa subvencijama.

U prvoj epizodi ,,Državna potrošnja i rast", Miloš Nikolić, predsednik Libeka, bavio se zabludama u vezi sa javnom potrošnjom. Ovim video serijalom razbijamo popularne mitove o ekonomiji i državi.