vesti

Popularnost ekonomskog populizma kod studenata Srbije – najnovije Libekovo istraživanje javnog mnjenja

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo rezultate najnovijeg Libekovog istraživanja ,,Popularnost ekonomskog populizma kod studenata Srbije“.
IZDVAJAMO

Otvoren konkurs za obrazovni program Uvod u studije totalitarizma 3

Sa velikim zadovoljstvom raspisujemo konkurs za upis na obrazovni program Uvod u studije totalitarizma 3.

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo rezultate najnovijeg Libekovog istraživanja ,,Popularnost ekonomskog populizma kod studenata Srbije“.

Istraživanje se bavi razumevanjem privlačnosti ekonomskog populizma kod studenata. Sprovedeno je u pet univerzitetskih gradova u Srbiji, na osam univerziteta i 36 fakulteta. Od ukupnog broja ispitanika (1021) 80% su studenti državnih fakulteta, dok je preostalih 20% ispitanika na studijama privatnih fakulteta.

Istraživanjem su obuhvaćeni stavovi studenata o osnovnim ekonomskim pitanjima kao što su (ne)zaposlenost, siromaštvo, subvencije, carine, privatizacija i uvoz/izvoz. Kao glavnu bojazan od “više tržišta" ispitanici ističu strah od stranog. Gotovo 55% ispitanika smatra da je uloga države da svakom ko želi da radi obezbedi posao, što dalje implicira da je podrazumevajuće da država ima privredu u svom vlasništvu i da se ponaša kao poslodavac. Oko 60% ispitanika je sklono da veruje da je rešenje u subvencijama ili otvaranju novih firmi u vlasništvu države.

Prema istraživanju, ekonomski mitovi kojima su studenti najviše skloni da poveruju su:

- Država treba da pomaže izvoz domaćih strateških proizvoda (73,3%)

- Ne treba uvoziti ono što se može proizvoditi u Srbiji (66%)

- Poljoprivreda je naša karta za ubrzani razvoj (63%)

- Država može podjednako dobro da upravlja preduzećima kao i privatnici (43,2%)

- Subvencije su neophodne da bi se privukle strane investicije (32%)

- Država treba da bude vlasnik preduzeća (35%)

Podaci iz ovog istraživanja pokazuju da su ispitanici generalno nezainteresovani za političke teme. Gotovo 60% ispitanika je navelo da ne prati politička dešavanja. Apolitičnost mladih ima svoje korene u nepoverenju u postojeći sistem i mogućnosti da on proizvede funkcionalne i održive institucije.

Svaki drugi ispitanik je naveo da nema interesovanja za pitanja koja se tiču ekonomije i smatra da je najveći problem u Srbiji nezaposlenost. Svi ovi uvidi ukazuju na to da su mladi veoma nezadovoljni i distancirani od političkih i ekonomskih procesa. Zbog toga ne čudi što ispitanici, kada je reč o ekonomskim institucijama, najmanje poverenja imaju u Ministarstvo privrede i javnu administraciju.

Čitavo istraživanje možete preuzeti ovde.

Ovo istraživanje deo je širih aktivnosti Libeka koje se bave odnosnom ekonomije i države i ekonomskim populizmom. Do sada smo organizovali tri javna događaja, promociju publikacija Zloupotreba naroda 1 i 2, panel na kojem smo razgovarali sa političkim partijama o budžetu i panel ,,Zablude o državi kao vlasniku". Takođe, pre dva meseca javnosti smo predstavili i kvalitativno istraživanje koje se bavi populističkim diskursom u udžbenicima srednjih škola u Srbiji.