vesti

Učešće Libeka na konferenciji o ekonomskim slobodama u Ukrajini

Mihailo Gajić, direktor ekonomske istraživačke jedinice Libeka učestvovao je na godišnjem sastanku Mreže za ekonomske slobode od 22. do 24....
IZDVAJAMO

Otvoren konkurs za obrazovni program Uvod u studije totalitarizma

Otvoren konkurs za obrazovni program Uvod u studije totalitarizma

Mihailo Gajić, direktor ekonomske istraživačke jedinice Libeka učestvovao je na godišnjem sastanku Mreže za ekonomske slobode od 22. do 24. septembra 2017. u Kijevu. Ova mreža istraživačkih organizacija okupljena je oko kanadskog Instituta Frejzer, a Libek je zvanični nacionalni partner Frejzer Instituta u Srbiji. Mreža je saizdavač poznatog Indeksa ekonomskih sloboda u svetu.

Tema ove konferencije bila je uticaj ekonomskih sloboda na ubrzani rast i razvoj nerazvijenih zemalja, ali i negativan uticaj koji smanjenje ekonomskih sloboda ima na kretanja u razvijenim zemljama Evrope. Posebno važan segment bila je povezanost političkih i ekonomskih sloboda, kao i kakve posledice će porast populizma u Evropi imati na buduće ocene odabranih zemalja na Indeksu ekonomskih sloboda.

Mihailo je na konferenciji predstavio situaciju u Srbiji, Libekove napore da se povećanje ekonomskih sloboda nametne kao neophodan segment ekonomskih reformi, kao i rezultate procesa javne diskusije o nivou ekonomskih sloboda u Srbiji, koja je bila održana u oktobru 2016.