vesti

Smanjenje poreza je dobra mera

Libertarijanski klub Libek pozdravlja nedavnu najavu premijera Vlade Republike Srbije o smanjenju fiskalnog opterećenja zarada. Pored razumn...
IZDVAJAMO

Bez reformi ostajemo u lošem društvu - osvrt na najnoviji Indeks zaštite svojinskih prava u svetu

International Property Rights Index je međunarodni indeks koji rangira zemlje prema nivou zaštite svojinskih prava. Srbija se ove godine nal...

Libertarijanski klub Libek pozdravlja nedavnu najavu premijera Vlade Republike Srbije o smanjenju fiskalnog opterećenja zarada. Pored razumnog poreskog opterećenja neophodno je dalje poboljšanje privrednog ambijenta, uvođenjem jakih nezavisnih institucija koje garantuju vladavinu prava.

Libek podseća da je fiskalno opterećenje zarada u Srbiji visoko (računajući porez na zaradu i socijalne doprinose) i da na iznos prosečne zarade iznosi oko 39% ukupnih troškova za radnike. Ovo destimuliše novo zapošljavanje, a ohrabruje aktivnosti u sivoj ekonomiji ili zapošljavanje putem nestandardnih ugovora o radu (preko omladinske zadruge ili autorskog ugovora) da bi se smanjilo fiskalno opterećenje, što radnike često stavlja u nezavidan položaj. Visoko opterećenje zarada direktno se ogleda i u visokoj stopi nezaposlenosti jer je skupo zapošljavati nove radnike.

Posebno je značajno to što je opterećenje zarada u Srbiji, premda niže od opterećenja u pojedinim razvijenim evropskim zemljama, značajno više od nekih zemalja u regionu sa kojima se Srbija često poredi.

Ovaj korak nije dobar samo za privlačenje stranih direktnih investicija, koje su u Srbiji značajno niže u odnosu na druge zemlje u tranziciji, već je pre svega pozitivan signal za domaća mala i srednja preduzeća kod kojih troškovi rada značajnije učestvuju u ukupnim troškovima poslovanja.

Podsećamo da je Libek 2016. donosiocima političkih odluka predložio paket reformi ,,Srbija kao društvo prosperiteta'', među kojima je na istaknutom mestu bila i mera smanjenja fiskalnog opterećenja na zarade sa trenutnih 38.9% na 33%.

Smanjenje poreskog operećenja na zarade jeste pozitivan korak i treba ga podržati. Ovo je i simbolički značajan momenat jer se po prvi put od 2008. spominje smanjenje poreskog opterećenja, umesto uvođenja novih nameta. Da bi ova mera dala maksimalne pozitivne rezultate neophodno je implementirati i druge reforme koje će dovesti do poboljšanja privrednog ambijenta, pre svega u segmentu vladavine prava i funkcionisanja državnih institucija, gde Srbija beleži jako loše rezultate - prema prošlogodišnjem Indeksu ekonomskih sloboda u svetu, Srbija u odeljku Pravni sistem i vladavina prava ima ocenu 4,8 od 10 i deli 102. mesto zajedno sa Svazilendom.