vesti

Reakcija Libeka povodom najave mogućeg povećanja PDV-a

Libek smatra da moguće povećanje stope PDV-a zbog toga što Vlada ne može adekvatno da sprovede naplatu poreza nije nikakvo rešenje već dodat...
IZDVAJAMO

​Novo Libekovo istraživanje: Indeks efikasnosti javnog sektora

Prema najnovijem Indeksu efikasnosti javnog sektora, Srbija je ponovo rangirana kao jedna od zemalja sa najmanje efikasnim javnim sektorom m...

Libek smatra da moguće povećanje stope PDV-a zbog toga što Vlada ne može adekvatno da sprovede naplatu poreza nije nikakvo rešenje već dodatni ozbiljni udarac na novčanike građana Srbije. Građani nisu dužni da iznova plaćaju za greške političara koji su naš budžet doveli do ruba bankrota. Ovim političari na vlasti nastavljaju da traže izgovor za odsustvo ozbiljnijih ušteda, sređivanje javnih preduzeća i neophodnog rasterećivanja već jako dugo opterećenih građana i privrede.

Porezi u Srbiji više su puta podizani da bi se smanjio budžetski deficit - privilegovana stopa PDV-a je povećana sa 8 na 10% od januara ove, a opšta stopa sa 18 na 20% u oktobru 2012. Ova vlada povećala je i stopu paušalnog oporezivanja.

Da to sve nije dalo rezultate pokazatelj je visoki budžetski deficit koji nije bio značajnije smanjen, a državno zaduživanje je nastavljeno (konsolidovani državni deficit iznosio je 6,6% u 2012, 5% u 2013. i 7,6% BDP-a u prvom kvartalu ove godine).

U trenutku kontrakcije tržišta zbog recesije, podizanje poreza je dodatna mera koja škodi privredi koja posluje. Povećanje poreza će dovesti do smanjenja tražnje te posledično do smanjenja nivoa poslovanja - do prebacivanja na sivo tržište (nešto protiv čega se Vlada, barem deklarativno, bori) ali i zatvaranja preduzeća i otpuštanja.

Ove posledice povećanja poreza smanjuju poreske prihode što dovodi do začaranog kruga povećanja poreza, a smanjenja poreskih prihoda. Pored toga, povećanje PDV-a dovešće i do inflatornih pritisaka. Prema projekcijama MMF-a, država Srbija će tokom ove godine potrošiti oko 48% BDP-a. To sve govori u prilog tome da rešenje za visok budžetski deficit ne treba tražiti u povećanju državnih prihoda kroz povećanje poreskih stopa, nego kroz racionalizaciju i smanjenje državne potrošnje. To smanjenje bi trebalo da bude značajnije, da bi dovelo do mogućnosti da se smanje porezi, naročito nameti na rad, što bi direktno podstaklo ekonomski rast i zapošljavanje.

Libek će svojim javnim delovanjem nastaviti da upozorava na štetnost ovakvih vladinih najava i na neophodnost drugačijeg pristupa.