vesti

Povećanje poreza samo produbljuje probleme

Povećanje poreza poreskim obveznicima koji ne vode knjige, nego plaćaju paušalni porez ocenjujemo kao veoma loš potez. Ovi preduzetnici imaj...
IZDVAJAMO

​Novo Libekovo istraživanje: Indeks efikasnosti javnog sektora

Prema najnovijem Indeksu efikasnosti javnog sektora, Srbija je ponovo rangirana kao jedna od zemalja sa najmanje efikasnim javnim sektorom m...

Povećanje poreza poreskim obveznicima koji ne vode knjige, nego plaćaju paušalni porez ocenjujemo kao veoma loš potez. Ovi preduzetnici imaju mali godišnji obrt i drastično povećanje poreskih davanja (50 – 150%, prema podacima Unije poslodavaca Srbije) imaće značajan negativni uticaj na njihovo poslovanje. Veliki broj preduzetnika počeće da vodi knjige i plaćaće porez na dobit dok će sebe prijaviti na minimalac. Neki preduzetnici kojima je to bio samo dodatni izvor prihoda, ugasiće svoje firme i radiće po ugovoru o autorskom honoraru. Biće, međutim, i preduzetnika kojima se poslovanje sa novim, povišenim porezom nikako neće isplatiti, pa će prekinuti da rade ili će se povući u sivu zonu i poreze uopšte neće plaćati. Iz tog razloga veoma je neizvesno da li će ova mera Vlade dovesti do željenog rezultata, odnosno drugim rečima do povećanja poreskih prihoda.

Smatramo da će ova mera, verovatno prihvaćena u skladu sa proklamovanim principom borbe protiv sive ekonomije, imati upravo suprotne posledice – nikakvo ili jako malo povećanje poreskih prihoda, ali zato povećanu nezaposlenost ili neaktivnost, kao i povećanu sivu ekonomiju. Podsećamo da su poreske stope kao i državna potrošnja u Srbiji već veoma visoki i destimulativni i da rešenje treba tražiti u smanjenju, a ne povećanju poreskih stopa.