vesti

Saopštenje povodom formiranja nove vlade

Libertarijanski klub Libek budno će ispratiti sprovođenje najavljenih reformi novoformirane Vlade. Pozdravljamo sve najavljene promene usmer...
IZDVAJAMO

Libek: Država treba da odustane od najavljenih subvencija za taksi udruženja

Libertarijanski klub – Libek oštro se protivi najavljenim subvencijama za taksi udruženja u Beogradu.

Libertarijanski klub Libek budno će ispratiti sprovođenje najavljenih reformi novoformirane Vlade. Pozdravljamo sve najavljene promene usmerene na štednju novca poreskih obveznika, podržavamo privatizaciju velikih sistema i ukidanje solidarnog poreza, ali kao i uvek do sada, upozoravamo da je preduslov reformi smanjenje javne potrošnje, a zatim i stvaranje slobodnijeg i sigurnijeg poslovnog ambijenta koji će dovesti do privrednog rasta.

Iako linearno smanjenje plata za 10% smatramo nepravednim jer podjednako kažnjava i uspešne i neuspešne zaposlene u javnom sektoru, imamo razumevanje za ovaj potez jer će to, prema našim proračunima, doneti uštedu od 1% BDP-a na godišnjem nivou. Smatramo, međutim, da to nije dovoljno i da je u srednjem roku nužno otpuštanje iz ovog sektora koji koči razvoj i koji finansiraju poreski obveznici, ali i reforme penzionog i zdravstvenog sistema, rasterećivanje od troškova preduzeća u restrukturiranju i uspostavljanje nezavisnog pravosudnog sistema.

Nova Vlada imaće podršku Libeka u svakom zdravom i odgovornom reformskom potezu koji bude sproveden transparentno, ali bi morali da budu svesni da ćemo, u slučaju izbegavanja reformi ili njihovog obesmišljavanja, mi biti njihovi prvi i najglasniji protivnici koji će i dalje upozoravati javnost o važnosti rasterećivanja privrede i građana, nižih poreza i manje javne potrošnje.