vesti

Slobodni i odgovorni i u 2014. godini

Dragi prijatelji slobode,Godina na izmaku bila je jedna od najuspešnijih u našem šestogodišnjem postojanju.Tokom 2013. godine, pre svega, st...
IZDVAJAMO

Otvoren konkurs za Uvod u studije totalitarizma 4

Veliko nam je zadovoljstvo da vas obavestimo da smo otvorili konkurs za upis četvrte generacije polaznika našeg obrazovnog programa Uvod u s...

Dragi prijatelji slobode,

Godina na izmaku bila je jedna od najuspešnijih u našem šestogodišnjem postojanju.

Tokom 2013. godine, pre svega, strateški smo utemeljili tri ključne oblasti našeg delovanja – obrazovanje, javno zagovaranje i istraživanje.

Učvrstili smo i znatno proširili mrežu domaćih i međunarodrnih saradnika i partnera.

Naši predstavnici učestvovali su na najrelevantnijim međunarodnim i regionalnim konferencijama i seminarima.

Akcije koje smo sproveli učinile su nas vidljivim u medijima, nastavljajući izgradnju imidža doslednosti i kreativnosti naše organizacije.

Programom druge Akademije liberalne politike težili smo da ostvarimo ravnotežu između različitih pristupa u tumačenju izazova sa kojima se slobodni pojedinac suočava u savremenom društvu. Naši predavači nadahnuli su polaznike podsticajnim i često provokativnim pristupom da bez uzdržavanja propituju ustaljene i prividno nejasne političke procese u kojima svi učestvujemo. Unapređujući program u odnosu na prvu generaciju Akademije, stvorili smo i novu kreativnu oblast tumačenja kroz razmatranje značajnih književnih dela, filmskih ostvarenja i političkih dokumentaraca.

Uz Akademiju, tokom prethodne godine, održali smo i četiri seminara za srednjoškolce Politika Pojedinca, u Nišu, Kragujevcu i dva puta u Beogradu, što je najviše održanih seminara za srednjoškolce tokom jedne godine. Posle svakog od tih seminara, često nenameravano iznesem utisak kako me iz godine u godinu oduševljava sve veći nivo spremnosti tih mladih ljudi da na našim programima proširuju svoja znanja.

Vizija naših obrazovnih programa ostaje da podstičemo, pre svega, mlade da učvrste osećaj individualne slobode i odgovornosti, kao i da što uspešnije razotkrivaju dijagnoze savremenih političkih i ekonomskih pojava i zabluda.

Uporedo sa obrazovanjem, u prvoj polovini godine započeli smo i video serijal Pop Ekonomija, koji je na pola puta između obrazovanja i javnog zagovaranja. Osam video klipova koje smo objavili na našem portalu ne samo da objašnjavaju poreklo mnogih ekonomskih problema, već gledaoce podsećaju kako se ti problemi praktično odražavaju na nas i na naš novčanik.

Uviđajući da je neophodna mnogo šira javna akcija, kako bismo doprli do što više ljudi, započeli smo stvaranje Fiskalne koalicije Odbrani novčanik. Vrhunac našeg javnog zagovaranja za niže poreze, manju regulaciju i obuzdavanje rasta javnog duga, svakako, su i Festival i Marš poreskih obveznika održani u junu.

Više od 400 građana na ulici, tri zapažene javne tribine u Domu omladine i nekoliko hiljada potpisnika Povelje poreskih obveznika, vidljive su političke pojave nečega što se dugo, temeljno i odgovorno planiralo. Tim posvećenih saradnika, koji su učestvovali u akcijama, uglavnom čine polaznici naših programa i potvrda su autentičnog odnosa koji Libek ima sa svim svojim polaznicima.

Delovanje Fiskalne koalicije Odbrani novčanik nastavilo se uličnim akcijama tokom narednih meseci, a javnost je posebno prepoznala predlog Vlade Republike Srbije da poveća niže stope PDV-a. Sarađujući sa udruženjem hotelijera HORES i ostalim zainteresovanim pojedincima, izvršili smo udruženi pritisak u javnosti što je rezultiralo odlukom Vlade da odustane od prvobitne odluke i porez na hotelske usluge poveća samo za 2 odsto, umesto za 12, kako je prvobitno planirano.

U poslednjem tromesečju godine razradili smo planove za početak rada Istraživačke jedinice i za prijem mladih ekonomskih istraživača. Osim ekonomije, počeli smo da se bavimo i sistematičnijim istaživanjem svakodnevnih društvenih problema u sklopu posebnog obrazovnog programa.

Godinu završavamo objavljivanjem konkursa za upis treće generacije naše Akademije liberalne politike koja počinje sa radom u februaru 2014. godine.

U ime Libek tima, želim vam da u novoj godini slobodnije razmišljate o svojim vizijama i da odgovorno savladavate izazove koji stoje na putu njihovog ostvarenja.

 

Miloš Nikolić
predsednik Libertarijanskog Kluba Libek