TIM

Libek je osnovan 2008. godine u Beogradu. Tim Libeka čine pojedinci posvećeni vrednostima slobode i odgovornosti. Baveći se obrazovanjem, istraživanjem i javnim zagovaranjem, tim Libeka teži da unapredi svoj rad na svakom od ovih polja.

Inovativnim obrazovnim programima sa najprodornijim intelektualcima današnje Srbije, talentovanim mladim ljudima nudimo relevantna znanja iz oblasti društvenih nauka. Kroz programe mentorstva, stručnog usavršavanja i stažiranja mlade ljude povezujemo sa istaknutim pojedincima, preduzećima i udruženjima iz privatnog sektora kako bi što lakše i efikasnije ostvarili svoje vizije.

Ekonomska istraživačka jedinica Libeka bavi se analizom složenih ekonomskih problema i reformskim predlozima javnih politika. Oslonjeni sa svoja istraživanja, donosiocima odluka na različitim nivoima predlažemo javne politike koje dovode do veće efikasnosti, nižih troškova koje pokrivamo svi mi poreski obveznici i veće slobode izbora pojedinaca da donose odgovorne odluke za sebe i svoje porodice.