Politika pojedinca

Seminar Politika pojedinca ima za cilj upoznavanje učesnika sa osnovama političke tradicije liberalizma sa akcentom na praktičnoj primeni ideja u rešavanju raznih društvenih problema. Teme obuhvaćene seminarom se kreću od prava pojedinaca, problema jednakosti i pravde, poimanja građanskog društva i države, kao i osnovnih postulata tržišne ekonomije.

Seminar se tradicionalno odvija tokom dva dana tokom kojih se polaznici upoznaju sa političkom filozofijom libertarijanizma i učestvuju u interaktivnim radionicama. Prvi seminar „Politka pojedinca“ je održan u Beogradu, 2010. godine.

Seminar je do sada održan četrnaest puta u različitim gradovima Srbije. Osim u Beogradu, bili smo i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Pančevu. Nakon seminara saradnja sa srednjoškolcima se često nastavlja i kroz Akademiju liberalne politike.