Sedma generacija Akademije liberalne politike

Sedma generacija Akademije liberalne politike

Aleksandar Hadžić, Pravni fakultet

Aleksandra Mihajlović, Fakultet političkih nauka

Ana Jovanić, Fakultet političkih nauka

Ivan Radanović, Ekonomski fakultet

Jovana Simić, Fakultet političkih nauka

Katarina Tomić, Filozofski fakultet

Lazar Ivanović, Fakultet političkih nauka

Marija Marić, Fakultet političkih nauka

Marina Pavlović, Fakultet političkih nauka

Marta Vasić, Fakultet političkih nauka

Martin Pantović, Filozofski fakultet

Nada Bakrač, Pravni fakultet

Petar Ranković, Fakultet političkih nauka

Stefan Dimitrijević, Fakultet političkih nauka

Teodora Rešetar, Filološki fakultet

Uroš Eleković, Fakultet bezbednosti

Uroš Radulović, Filozofski fakultet

Vanja Pavčič, Fakultet političkih nauka

Vanja Popov, Fakultet organizacionih nauka

Vojislav Popović, Fakultet političkih nauka

Zorka Radlović, Fakultet političkih nauka