Šesta generacija Akademije liberalne politike

Šesta generacija Akademije liberalne politikeAleksandar Ivković, Fakultet političkih nauka

Andrej Ševo, Fakultet političkih nauka

Borisav Marković, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Danica Panić, Fakultet političkih nauka

Emilija Radojev, Pravni fakultet

Filip Mihalić, Beogradska bankarska akademija

Jovan Milovanović, Fakultet političkih nauka

Jovana Vojinović, Fakultet političkih nauka

Lana Hadži-Niković, Fakultet političkih nauka

Milan Pešović, Pravni fakultet

Milena Marinković, Biološki fakultet

Milica Vranić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Mina Kuzminac, Filološki fakultet, Pravni fakultet

Nataša Radić, Pravni fakultet

Predrag Mijalković, Pravni fakultet

Simo Ilić, Pravni fakultet

Srđan Kotlarić, Pravni fakultet

Teodora Pavković, Fakultet političkih nauka