Peta generacija Akademije liberalne politike

Peta generacija Akademije liberalne politike


Mateja Stojadinović, Filološki fakultet
Nevena Živković, Ekonomski fakultet
Lazar Obradović, Pravni fakultet
Petar Donić, Elektrotehnički fakultet
Aleksandar Ninkov, Fakultet političkih nauka
Teodora Orestijević, Fakultet organizacionih nauka
Filip Parežanin, Fakultet političkih nauka
Marija Milić, Fakultet političkih nauka
Marijana Đorđević, Fakultet političkih nauka
Ivan Kutlarović, Fakultet političkih nauka
Strahinja Krstić, Ekonomski fakultet
Zoe Ilič, Filološki fakultet
Marko Uskoković, Fakultet političkih nauka
Marko Horg, Fakultet političkih nauka
Miljana Veselinović, Fakultet političkih nauka
Bojan Opačić, Filološki fakultet
Dejan Rudaković, Fakultet političkih nauka
Jelena Stefanović, Fakultet političkih nauka
Ana Mladenović, Filološki fakultet
Jelena Anasonović, Fakultet političkih nauka
Anica Petrović, Fakultet političkih nauka