Treća generacija Akademije liberalne politike

Treća generacija Akademije liberalne politike


Andrea Stevanović, Pravni fakultet
Biljana Marković, Fakultet političkih nauka
Đorđe Petrović, Fakultet organizacionih nauka
Dušan Arsenović, Pravni fakultet
Emilija Seočanac, Fakultet političkih nauka
Jelena Ćeranić, Fakultet političkih nauka
Jovana Perkučin, Fakultet političkih nauka
Jovana Knežević, Fakultet političkih nauka
Katarina Vučković, Fakultet političkih nauka
Konstantin Lijaković, Fakultet političkih nauka
Ksenija Pantić, Ekonomski fakultet
Marija Sretenović, Fakultet političkih nauka
Marija Stublinčević, Filozofski fakultet
Mihaela Avramesku, Fakultet političkih nauka
Miloš Pavković, Pravni fakultet
Mina Smiljanić, Fakultet političkih nauka
Olivera Galavić, Ekonomski fakultet
Petar Mitrović, Pravni fakultet
Petar Mančić, Fakultet organizacionih nauka
Slavoljub Kosorić, Fakultet političkih nauka
Vana Filipovski, Fakultet političkih nauka
Vuk Velebit, Fakultet političkih nauka