Druga generacija Akademije liberalne politike

Druga generacija Akademije liberalne politike

Ana-Marija Nedić, Fizički fakultet
Andrea Nikolić, Pravni fakultet
Anesa Omeragić, Fakultet političkih nauka
Anica Prokić, Pravni fakultet
Dejan Ćupurdija, Filozofski fakultet
Isidora Kolar, Pravni fakultet
Jelena Terzić, Ekonomski fakultet
Katarina Mitrović, Filozofski fakultet
Katarina Sladaković, Fakultet političkih nauka
Luna Đorđević, Fakultet političkih nauka
Nemanja Radojević, Fakultet političkih nauka
Nikola Sinković, Fakultet političkih nauka
Nikola Ristić, Fakultet političkih nauka
Ninoslav Rupić, Filozofski fakultet
Predrag Panić, Fakultet političkih nauka
Sanja Ćopić, Fakultet likovinih umetnosti
Stefan Mijailović, Fakultet političkih nauka
Stefan Šparavalo, Fakultet političkih nauka
Vanja Ratković, Fakultet za kulturu i medije
Vlada Kljajić, Fakultet političkih nauka
Vukašin Mihailović, Fakultet političkih nauka