Istraživačka jedinica

Ekonomska istraživačka jedinica je osnovana oktobra 2013. godine sa željom da se unapredi proces analize javnih ekonomskih politika i unapredi proces javnog zagovaranja u Srbiji. Ideja koja stoji iza istraživačke jedinice je da ona kreira predloge javnih politika i ekonomske analize, pruža više informacija o trenutnoj ekonomskoj politici građanima i zainteresovanim stranama sa željom da se pospeši dijalog i reformski procesi. Pored toga, istraživačka jedinica pruža usluge zainteresovanim pojedincima i organizacijama iz domena ekonomske analize.

Glavne teme kojima se bavi istraživačka jedinica su javne finansije i fiskalna politika, ekonomija javnog sektora, obrazovanje, ekonomika regulacije.

Vrste dokumenata koji nastaju u radu istraživačke jedinice su:

Mihailo Gajić

Mihailo Gajić

Programski direktor istraživačke jedinice