O nama

Libek je osnovan 2008. godine. Te godine počeli smo kao mala grupa studenata sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, da bismo od tada postali glavna organizacija za promociju slobode kako u Srbiji, tako i u čitavom našem regionu.

Danas Libek ima tri glavna strateška polja delovanja – obrazovanje, javno zagovaranje nižih poreza i ekonomsko i društveno istraživanje.

Naša misija započela je obrazovanjem mladih ljudi. Obezbeđujemo im znanja i veštine kako bi što uspešnije zagovarali ideje individualne slobode i lične odgovornosti na različite načine u našem društvu.

Stvaramo širok politički pokret koji se zalaže za strogo ograničenu i fiskalno odgovornu vladu. Verujemo u veliki potencijal koji postoji u udruženjima za javno zagovaranje i u građanskim koalicijama.

Želimo da utičemo na donosioce odluka da sprovode odgovarajuće reforme. Naš javni angažman nalaziće svoj stabilan oslonac u radovima i analizama naših istraživačkih timova.