istraživanja

Indeks efikasnosti javnog sektora u (post)tranzicijskim zemljama Evrope za 2015. godinu

Veliki broj zemalja Evrope je pogođen fiskalnom krizom koja se manifestuje niskim stopama ekonomskog rasta i visokim akumuliranim javnim dug...
IZDVAJAMO

Rastom do stabilnosti - dostizanje političke i društvene stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana putem omogućavanja viših stopa ekonomskog rasta

Reforme koje bi uvećale nivo ekonomskih sloboda u oblastima imovinskih prava i poslovne regulacije bi značajno uticale na povećanje stope ek...

Rast javnog sektora tokom XX veka je doveo do toga da najveći deo razvijenih zemalja troši između trećine i polovine svog dohotka na usluge koje pruža država. Veliki broj zemalja Evrope je pogođen fiskalnom krizom koja se manifestuje niskim stopama ekonomskog rasta i visokim akumuliranim javnim dugom nagomilanim kroz visoke budžetske deficite. Sa druge strane, usluge koje pruža javni sektor često nisu adekvatne i ne zadovoljavaju potrebe građana. Zbog toga je veoma važno postaviti pitanje efikasnosti javnog sektora – da bi uz manji utrošak ograničenih javnih sredstava bili dostignuti bolji rezultati.

Zemlje sa neefikasnim javnim sektorom mogu izvršiti reforme koje će povećati njegovu efikasnost kroz miks različitih mera (uvođenje konkurencije u pružanje usluga kroz vaučerizaciju, davanje koncesija za izgradnju infrastrukture ili delimičnu privatizaciju i smanjivanje državnih ingerencija, bolju targetiranost sistema socijalne zaštite itd) što bi dovelo do smanjenja potrebnih izdvajanja za njegovo funkcionisanje i povećanje kvaliteta dobara ili usluga koje javne vlasti pružaju građanima.

Ovo je posebno važno za Republiku Srbiju jer istraživanje efikasnosti javnog sektora u post–tranzicijskim zemljama pokazuje da je javni sektor u Srbiji najmanje efikasan, te da je trenutni nivo javnih usluga moguće pružiti sa mnogo nižom javnom potrošnjom ukoliko bi se povećala njegova efikasnost (ona bi u tom slučaju iznosila samo 35.9% umesto 46.3% BDP-a). U odnosu na prethodnu godinu, Srbija nije popravila rezultat i opet je poslednja rangirana zemlja po efikasnosti javnog sektora.

Celokupan Indeks efikasnosti javnog sektora za 2015. godinu možete preuzeti ovde.