istraživanja

Istraživanje: Preduzetnička kultura mladih

Polaznici Akademije liberalne politike, uz mentorstvo Nikole Jovića, naučnog saradnika Libeka, sproveli su istraživanje o preduzetničkoj kul...
IZDVAJAMO

Rastom do stabilnosti - dostizanje političke i društvene stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana putem omogućavanja viših stopa ekonomskog rasta

Reforme koje bi uvećale nivo ekonomskih sloboda u oblastima imovinskih prava i poslovne regulacije bi značajno uticale na povećanje stope ek...

Polaznici Akademije liberalne politike, uz mentorstvo Nikole Jovića, naučnog saradnika Libeka, sproveli su istraživanje o preduzetničkoj kulturi mladih u periodu od 10. do 24. januara. Namera istraživača bila je da saznaju kakvi su stavovi mladih o ovoj temi uz fokus na percepciju faktora koji sprečavaju pokretanje sopstvenog biznisa kod mladih. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji grada Beograda na uzorku od 637 ispitanika. Rezultati istraživanja pokazuju da tek jedan od deset ispitanika smatra da poslovna kultura u Srbiji podstiče preduzetnički duh, a kao najvažnije faktore zbog kojih se mladi ne usuđuju da pokrenu svoj biznis ističu nedostatak početnog kapitala, loše uslove poslovanja, velike namete i birokratske prepreke.

Celokupno istraživanje možete preuzeti ovde.