istraživanja

Analiza efikasnosti javnog sektora

Javni sektor zauzima značajno mesto u društvima modernih država. Međutim, rezultati koje imaju javni sektori u različitim društvima se veoma...
IZDVAJAMO

Rastom do stabilnosti - dostizanje političke i društvene stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana putem omogućavanja viših stopa ekonomskog rasta

Reforme koje bi uvećale nivo ekonomskih sloboda u oblastima imovinskih prava i poslovne regulacije bi značajno uticale na povećanje stope ek...

Javni sektor zauzima značajno mesto u društvima modernih država. Međutim, rezultati koje imaju javni sektori u različitim društvima se veoma razlikuju. Mereći 7 posebnih indikatora (administraciju, obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu, distribuciju, stabilnost i ekonomske performanse) određene su performanse i efikasnost javnih sektora zemalja u tranziciji. Istraživanje pokazuje da je javni sektor u Srbiji najmanje efikasan od svih 17 zemalja iz Centralne i Jugoistočne Evrope te da su stoga podizanjem efikasnosti javnog sektora moguće velike fiskalne uštede bez smanjivanja kvaliteta javnih usluga koje se trenutno pružaju građanima.

Kompletnu analizu možete preuzeti ovde.