istraživanja

Poznati problemi i gubljenje vremena – neophodne regulatorne reforme i položaj Srbije

Posle velikih obećanja najvećeg broja političkih partija o neophodnim reformama u preidzbornoj kampanji, 50 dana od izbora Vlade većih refor...
IZDVAJAMO

Rastom do stabilnosti - dostizanje političke i društvene stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana putem omogućavanja viših stopa ekonomskog rasta

Reforme koje bi uvećale nivo ekonomskih sloboda u oblastima imovinskih prava i poslovne regulacije bi značajno uticale na povećanje stope ek...

Posle velikih obećanja najvećeg broja političkih partija o neophodnim reformama u preidzbornoj kampanji, 50 dana od izbora Vlade većih reformi još uvek nema, a čak i one gromoglasno najavljene se odlažu. Problemi u javnim finansijama su trenutno prvi prioritet da bi se predupredilo moguće izbijanje krize javnog duga. Međutim, ne treba zaboraviti ni one mere koje podstiču rast domaće privrede – nedostatak ekonomskog rasta je jedan od najvećih problema srpske ekonomije: bez njega nema otvaranja novih radnih mesta, novih poreskih prihoda i podizanja životnog standarda stanovništva. Sa obzirom na to da je najveća pojedinačna prepreka većem ekonomskom rastu visoko oporezivanje privrede i građana, a zbog veoma visokog državnog deficita je veoma teško očekivati smanjenje poreskih nameta, akcenat se mora staviti na druge reforme koje bi stimulisale ekonomski rast kroz poboljšanje uslova za poslovanje u Srbiji.

Prema podacima Svetske banke1 iz Doing Business Report-a za 2014. godinu, publikacije koja meri kvalitet poslovnog okruženja kroz regulaciju poslovnih aktivnosti u 11 oblasti važnih za poslovanje, veliki problem u Srbiji čine administrativne procedure i nizak kvalitet državnih usluga. Loše rangiranje Srbije na ovoj listi je već tradicija – međutim, Srbija ne samo da zaostaje za zemljama koje su završile tranziciju i ušle u EU iz Centralne i Istočne Evrope, nego je jako loše plasirana i u balkanskim uslovima. Zapravo, jedina balkanska zemlja koja ima lošiji rezultat je Bosna i Hercegovina. Hrvatska i Albanija se slično rangiraju, ali zato sve ostale zemlje iz našeg okruženja imaju znatno bolje poslovno okruženje od Srbije.

Zemlja Rang
Makedonija 25
Slovenija 33
Crna Gora 44
Bugarska 58
Rumunija 73
Hrvatska 89
Albanija 90
Srbija 93
Bosna i Hercegovina 131

Kada se pobliže pogledaju pojedini segmenti koji ulaze u rang zemlje, postaje vidljivo koji su glavni problemi čijim rešavanjem bi se popravilo poslovno okruženje u Srbiji. Najveći problem je izdavanje građevinskih dozvola (rang 182), potom poreske procedure (rang 161), izvršenje ugovora (rang 116) i rešavanje stečaja preduzeća (rang 102). Kao ilustracija koji sve problemi nastaju u radu preduzeća u Srbiji zbog složenih i skupih administrativnih procedura može poslužiti segment izdavanja građevinskih dozvola: da bi ona bila izdata potrebno je završiti 18 pojedinačnih procedura za koje je potrebno 269 dana (dakle, skoro 9 meseci). Što se tiče plaćanja poreza, postoji 66 procedura za čije ispunjavanje je potrebno 279 radnih sati godišnje (celih 35 radnih dana).

Ohrabrujuće je što su neki od ovih problema prepoznati pa čak i pomenuti u ekspozeu Vlade kao nešto na čemu će se raditi (pre svega, ubrzavanje izdavanja građevinskih dozvola i brže rešavanje stečajnih postupaka), međutim na tome se do sada nije ništa učinilo. Pored toga, posebno je zabrinjavajuće što druge dve oblasti (poreske procedure i izvršenje ugovora) nisu prepoznate kao problem na kome treba raditi. Treba imati u vidu da procedure koje ulaze u ovu analizu više pogađaju mala i srednja preduzeća nego velika, te je kvalitetnije institucionalno okruženje preduslov za stimulisanje domaće privrede i ekonomski rast. Unapređenje poslovnog okruženja za biznise je mnogo celishodnije i jeftinije, nego veliki programi državne pomoći kroz poreske olakšice i programe subvencionisanja. Nažalost, to još uvek nije prepoznato ili se na tome aktivno ne radi, te Srbija stoji u mestu dok se ostali kreću napred.


  1. http://www.doingbusiness.org/rankings