istraživanja

Siva ekonomija u Srbiji kao izvor smanjenja budžetskog deficita?

Trenutni državni budžet, a čiji rebalans je uveliko u pripremi, predviđao je deficit od 4,6% BDP-a. Fiskalni savet je međutim, u kalkulaciju...
IZDVAJAMO

Rastom do stabilnosti - dostizanje političke i društvene stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana putem omogućavanja viših stopa ekonomskog rasta

Reforme koje bi uvećale nivo ekonomskih sloboda u oblastima imovinskih prava i poslovne regulacije bi značajno uticale na povećanje stope ek...

Trenutni državni budžet, a čiji rebalans je uveliko u pripremi, predviđao je deficit od 4,6% BDP-a.1 Fiskalni savet je međutim, u kalkulaciju uneo još nekoliko sakrivenih državnih troškova koji nisu bili pokriveni budžetom te je njihovo predviđanje da bi konsolidovani deficit (svih državnih nivoa) iznosio 7,1% BDP-a.2 Ovi proračuni su napravljeni na osnovu predviđanja iz Fiskalne strategije, te će takođe morati da se revidiraju sa obzirom na negativna privredna kretanja usled kojih je došlo do smanjenja poreskih prihoda. Prema dosadašnjim pokazateljima, i minimalni ekonomski rast od 1% predviđen tim strateškim dokumentom neće biti dostignut.

Zbog smanjenja poreskih prihoda, a da ne bi došlo do povećanja ionako velikog budžetskog deficita, država će morati da smanji potrošnju (jedna od prvih najavljenih mera je smanjenje plata u javnom sektoru za 10%). Pored toga, Vladin plan za fiskalnu konsolidaciju predviđa i veći poreski obuhvat kroz smanjenje sive ekonomije i njeno prebacivanje u legalne tokove. Time bi se naplatilo više poreza i tako povećali državni prihodi. To nije sporno – sporna je samo mogućnost da ova mera da veće rezultate.

Uzroci sive ekonomije su brojni, ali oni najvažniji se tiču tržišnog okruženja i uglavnom su:

  1. visina fiskalnog opterećenja
  2. regulatorno okruženje koje otežava ili poskupljuje poslovanje

Pored njih, posebni činioci koji pospešuju sivu ekonomiju u Srbiji su relativno nizak poreski moral kao i veliko učešće finansijskih transakcija u trgovini, kao i loš kvalitet javnog sektora.

Veličina sive ekonomije se ne može tačno utvrditi, ali se može sa velikom dozom pouzdanosti proceniti. Prema poslednjim procenama3, u zavisnosti od korišćene metode, ona iznosi između 21 i 30% BDP-a. Ukoliko se to poredi sa ostalim zemljama Evrope, vidi se da su po udelu sive ekonomije Srbiji bliske još Bugarska i Rumunija, kao i baltičke zemlje, dok su zemlje Centralne i Istočne Evrope članice Evropske Unije kao i zemlje Zapadne Evrope sa znatno manjim učešćem sive ekonomije.

Zemlja Siva ekonomija
Srbija 30.1
Bugarska 32.3
Rumunija 29.5
Estonija 29.2
Litvanija 26.6
Letonija 29.3
Poljska 26.5
Slovačka 17.5
Mađarska 23.0
Češka 16.8
Slovenija 24.1
Prosek CEE 25.5

Obim i kretanje sive ekonomije u zemljama u tranziciji u % BDP-a4

Ukupno gledano, srednjoročna mogućnost povećanja poreskih prihoda procenjena je na između 0,8% i 1,1% BDP-a5, računajući na dodatne prihode koji se mogu naplatiti smanjivanjem izbegavanja plaćanja PDV-a, kao i poreza i doprinosa na dohotke iz rada. Uz procenjeni BDP od 32 milijarde evra6 to iznosi između 255 i 350 miliona evra novih poreskih prihoda. Sve to pod uslovom da se obim sive ekonomije svede na prosek zemalja Centralne i Istočne Evrope (tj za oko 1/6 sadašnjeg obima). Ovo je veoma ambiciozan cilj za trenutne upravne kapacitete Republike Srbije, ali je ipak uz dobru koordinaciju i političku volju, pošto će te mere uzazvati brojne pre svega socijalne probleme, dostižan. Stoga je potrebno imati realna očekivanja o tome kolike su mogućnosti borbe protiv sive ekonomije – ako vidimo da bi bio uspeh naplatiti i 350 miliona evra u srednjem roku, onda očekivanja ministra finansija da bi moglo da se naplati ‘500 do 700 miliona evra’7 teško da su ostvariva.


  1. Zakon o budžetu za 2014. godinu Republike Srbije
  2. Fiskalni savet, Ocena Fiskalne strategije 2014 - 2016. i predloga budžeta za 2014. godinu, str 64.
  3. FREN, Siva ekonomija u Srbiji – Novi nalazi i preporuke za reforme, str 5.
  4. FREN, Siva ekonomija u Srbiji – Novi nalazi i preporuke za reforme, str 53.
  5. FREN, Siva ekonomija u Srbiji – Novi nalazi i preporuke za reforme, str 89.
  6. prema podacima Narodne banke Srbije, procenjeni BDP u 2013. godini iznosi 31 994 000 000 evra. Videti www.nbs.rs u odeljku Statistika.
  7. http://mondo.rs/a693377/Info/Ekonomija/Drzava-zbog-sive-ekonomije-gubi-do-dve-milijarde.html